Close
103 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
จ - ศ : 09:00 - 17:00

NPL คืออะไร ?

NPL คืออะไร ?

NPL (Non-performing Loan) คือ หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือ “หนี้เสีย” NPL เกิดจาก สินเชื่อที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนติดต่อกัน ทางสถาบันทางการเงินถือว่ายอดหนี้นั้นเป็น “หนี้เสีย” ก็จะรายงานไปให้กับทางข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) ซึ่งจะมีสถานะขึ้นว่าเรามี หนี้เสีย หรือ ติด NPL เพราะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงตั้งแต่แรกที่ให้กับทางสถาบันทางการเงินได้

NPL กระทบต่อความน่าเชื่อถือด้านการเงินของคุณยังไง

เมื่อเราทำเรื่องขอสินเชื่อต่าง ๆ สถาบันการเงินมักจะนำข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ของเรามาพิจารณาเพื่ออนุมัติ ไม่ว่าจะเป็น รายได้แต่ละเดือน สลิปเงินเดือน การเดินบัญชีต่าง ๆ และที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือสถานะ NPL หรือ หนี้เสีย ที่อาจจะส่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในการพิจารณา อนุมัติ สินเชื่อนั้น

ถึงแม้ว่าสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคาร และไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) อยากปล่อยสินเชื่อกันทั้งนั้น แต่ถ้าให้สินเชื่อแล้วไม่ได้เงินคืน ก็ขาดทุน ดังนั้นสถาบันการเงินทุกแห่งจึงต้องประเมินความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดหนี้เสีย จึงมักพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ถ้าเรามีการชำระสินเชื่อต่าง ๆ ได้ครบ และตรงตามที่สถาบันทางการเงินกำหนดให้เรา เท่ากับว่าเรามีเครดิตที่ดี และส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือเมื่อเรามีการวางแผนในการขอสินเชื่อในอนาคต แต่ถ่าเรามีหนี้เสีย ติด NPL แล้วก็จะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ทำให้การขอสินเชื่อนั้นมีโอกาสไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติได้

ถ้าคุณกำลังเกิดปัญหาเรื่องการชำระหนี้ ควรติดต่อสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้การเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะอาจช่วยกันแก้ปัญหาได้ก่อนที่คุณจะกลายเป็นหนี้ NPL แต่ถ้าหากเป็นไปแล้ว ก็ยังสามารถเจรจากันได้ โดยเข้าสู่ขั้นตอนการประนอมหนี้

หรือถ้าคุณต้องการที่ปรึกษา เรา J.E.D.I. Asset Management พร้อมให้คำปรึกษาคุณ ด้วยความเข้าใจ ด้วยประสบการณ์จากมืออาชีพของเรา อย่าปล่อยให้ปัญหาของคุณเป็นปัญหาเรื้อรังที่จะยากเกินแก้ไข เรายินดีให้บริการ ให้คำปรึกษาที่จะช่วยแก้ปัญหาพร้อมกับคุณ

สนใจติดต่อ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ. อี. ดี. ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด
โทร. 02-165-0650