Close
103 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
จ - ศ : 09:00 - 17:00

บริการของเรา

บริการจัดการสินทรัพย์ NPL

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ. อี. ดี. ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด รับบริการจัดการทรัพย์สิน NPL ที่ผู้ว่าจ้างต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสินทรัพย์เพื่อให้เป็น NPA โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ มาบริหารจัดการด้วยการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายเท่าที่เป็นไปได้ให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

บริษัทพร้อมเป็นตัวกลางเพื่อดำเนินการติดตาม เจรจา และดำเนินงานทางด้านเอกสารให้ผู้ว่าจ้างทั้งในรูปแบบนิติบุคคลและบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

สนใจติดต่อ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ. อี. ดี. ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด
โทร. 02-165-0650