Close
103 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
จ - ศ : 09:00 - 17:00

“เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินทรัพย์ ให้คำปรึกษาฟรี!”

ติดต่อเพื่อรับบริการจากมืออาชีพ

บริการของเรา


01

ทรัพย์สินของเรา NPA

ทรัพย์สินพร้อมขายของทางบริษัท รับประกันราคาสำหรับผู้สนใจ
02

บริการประนอมหนี้

ให้บริการเจรจาประนอมหนี้อสังหาริมทรัพย์ สำหรับลูกหนี้ในราคายุติธรรม
03

ตัวแทนจัดการทรัพย์ NPL

รับบริการจัดการทรัพย์สิน NPL ที่ผู้ว่าจ้างต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสินทรัพย์เพื่อให้เป็น NPA

CEO Letter

ปีพ.ศ. 2561 เป็นปีแรกที่ ที่กลุ่มคนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลาหลายปี ตัดสินใจก้าวสู่ธุรกิจด้านนี้เต็มตัวในนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ. อี. ดี. ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด จุดเริ่มต้นที่มาจากความตั้งใจ ของกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ กลายเป็นจุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจ และการให้บริการ มุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าได้เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่เรื่องยาก

 จุดแข็งของบริษัทอีกข้อคือ การเป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ฉับไว และเข้าถึงผู้ที่ต้องการรับบริการได้หลากหลาย ช่วยตอบสนองความต้องการ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ. อี. ดี. ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด มุ่งมั่นทุ่มเท อย่างเต็มความสามารถ ที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ รักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ชัดเจน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ความรู้ และบทความเกี่ยวกับสินทรัพย์

สินทรัพย์คือ ทรัพยากร สิ่งที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ ในอดีต และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจในอนาคต แก่หน่วยงาน กิจการ เจ้าของ บริษัทฯ